ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΕΝΕΩΝ

 Η 29η Απριλίου είναι αφιερωμένη στην Ευρωπαϊκή Ημέρα Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών θυμίζοντας σε όλους την ανάγκη για μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των γενεών, ιδίως στις ταχέως γηράσκουσες κοινωνίες μας. Οι οργανώσεις   AGE Platform Europe, Confederation of Family Organisations in the European Union (COFACE), Eurochild, the European Women’s Lobby and the European Youth Forum  έχουν ενωθεί για να γιορτάσουν την Ευρωπαϊκή Ημέρα Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών και να ευαισθητοποιήσουν σχετικά με την ανάγκη να αντιμετωπιστεί η δημογραφική πρόκληση της Ευρώπης και να εξασφαλιστεί ένα βιώσιμο μέλλον για όλους μας στην Ευρώπη, όποια κι αν είναι η ηλικία.

ΠΗΓΗ: www.age-platform.eu.