Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΔΙΑΡΘΡΩΜΕΝΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΕ & ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Η Φωνή του Πολιτισμού – Διαρθρωμένος Διάλογος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του πολιτιστικού τομέα είναι ένα νέο πλαίσιο για ανταλλαγές απόψεων μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων της κοινωνίας των πολιτών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον πολιτισμό.

Η Φωνή του Πολιτισμού θα εστιάσει  σε πέντε θεματικές έως το τέλος του 2016. Δύο θέματα,   ‘Ανάπτυξη ακροατηρίου μέσω ψηφιακών μέσων’ και ‘Συμμετοχική Διακυβέρνηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς’, θα εξεταστούν μέσα στο 2015. Επιπλέον, διαδικτυακές διαβουλεύσεις θα διεξαχθούν σε πρόσθετα θέματα. Τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων αυτών θα δημοσιευθούν σε κείμενα πολιτικής. 

Περισσότερες πληροφορίεςhttp://www.voiceofculture.eu/

 

 

 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.voiceofculture.eu/