ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ

Στις 4 Μαρτίου 2015, η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας / Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Federica Mogherini και ο Επίτροπος για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και τις Διαπραγματεύσεις για τη Διεύρυνση Johannes Hahn ξεκίνησαν μια διαβούλευση σχετικά με το μέλλον της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ).

Στοιχεία για το κείμενο της διαβούλευσης και άλλες ενημερωτικές πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/consultation/index_en.htm