ΑΝΟΙΞΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Για τη Διεθνή Ημέρα της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου, το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ περιφερειακό πρόγραμμα για την οικονομική και πολιτική ενδυνάμωση των γυναικών στην περιοχή της Νότιας Μεσογείου («Άνοιξη προόδου για τις γυναίκες») έχει ξεκινήσει την ιστοσελίδα του. Η πύλη παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, το οποίο λειτουργεί σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για την προώθηση της οικονομικής και πολιτικής ενδυνάμωσης  των γυναικών στην περιοχή της Νότιας Μεσογείου΄.

ΠΗΓΗ:http://www.enpi-info.eu/