ΓΥΝΑΙΚΕΣ & ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: ΕΝΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΤΟΠΙΟ

Σε μια ολοκληρωμένη έρευνα και -Άρθρο, που δημοσιεύθηκε στο τεύχος Psychological Science in the Public Interest (Volume 15, Number 3), οι επιστήμονες ψυχολόγοι  Stephen Ceci και Wendy Williams (Cornell University) και οι οικονομολόγοι Donna Ginther (University of Kansas) and Shulamit Kahn(Boston University)  εξετάζουν σε βάθος την υποεκπροσώπηση των γυναικών σε πολλούς επιστημονικούς κλάδους συμβάλλοντας στην κατανόηση των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων σε ορισμένους ακαδημαϊκούς τομείς της επιστήμης.

Δείτε επίσης το ενδιαφέρον video Women in Academic Science: A Changing Landscape