Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ:ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ & ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Στις 13 Ιανουαρίου 2015 το Ίδρυμα , Madariaga – College of Europe Foundation οργάνωσε σεμινάριο με θέμα: “The rapid development of China’s public diplomacy: what does it mean for Europe?”, με την ευκαιρία της έκδοσης του βιβλίου  ‘China’s Public Diplomacy’ των Ingrid d’Hooghe & Brill Nijhoff. Ο  Damien Helly (Deputy Head of the Strengthening European External Action Programme, ECDPM)παρουσίασε ( full presentation here ) τις συνέπειες στην Ευρώπη από τη Δημόσια Διπλωματία  της Κίνας

ΠΗΓΗ: Preparatory Action on Culture in the EU’s External Relations www.cultureinexternalrelations.eu