ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Συνέδριο αφιερωμένο στην Πολιτιστική Κληρονομιά με τίτλο Open Air Heritage of Europe θα πραγματοποιηθεί στο  Graz της Αυστρίας (7-11 Σεπτεμβρίου 2015). Η έμφαση θα είναι στη σχέση που υπάρχει μεταξύ της υπαίθριας κληρονομιάς και των μελλοντικών προκλήσεων και εξελίξεων. Οι εισηγήσεις θα εξετάσουν ζητήματα που συνδέονται με τη φυσική και κτιριακή κληρονομιά, τη διατήρηση της κληρονομιάς, τον πολεοδομικό σχεδιασμό, την αστικοποίηση, τις δεξιότητες, την επιστήμη του περιβάλλοντος, την ευθύνη για την κληρονομιά και την κοινωνία των πολιτών κ..α.  Περισσότερες λεπτομέρειες και δηλώσεις συμμετοχής στη διεύθυνση  www.musis.at