ΓΥΝΑΙΚΕΣ: ΓΥΑΛΙΝΗ ΟΡΟΦΗ & ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

Τα επίσημα στατιστικά στοιχεία για τη συμμετοχή των γυναικών στον τομέα της ΄Ερευνας και Ανάπτυξης το 2011 παρουσιάζει νέα έκδοση του ΕΚΤ. ΄Οπως προκύπτει από την ανάλυση και δημοσίευση των στοιχείων οι γυναίκες ερευνήτριες εμφανίζουν μεγαλύτερη συγκέντρωση στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ακολουθούν η Ιατρική και  οι επιστήμες της Υγείας. Το φαινόμενο της γυάλινης οροφής συνεχίζει να υφίσταται με το μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών να απασχολείται στις χαμηλότερες βαθμίδες της ιεραρχίας.

ΠΗΓΗ: Η συμμετοχή των γυναικών στην Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) στην Ελλάδα το 2011 Η μελέτη σε μορφή pdf