ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για τη Δια Βίου Μάθηση (EUCIS-LLL) οργανώνει την 4η Εβδομάδα Δια Βίου Μάθησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,  στις Βρυξέλλες, (2-11 Δεκεμβρίου 2014). Στόχος της εκδήλωσης είναι να ευαισθητοποιήσει για το σημαντικό θέμα της Δια Βίου Μάθησης  και να δημιουργήσει συνέργιες ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους φορείς. Το θέμα της εκδήλωσης (European Area of Skills and Qualifications) επικεντρώνεται στις Ευρωπαϊκές δεξιότητες και τα προσόντα  και θα αναζητήσει τρόπους επίτευξης των στόχων, που έχουν τεθεί σε συνέχεια της διαβούλευσης της ΕΕ μεταξύ Δεκεμβρίου 2013 και Απριλίου 2014.

ΠΗΓΗ: http://www.eucis-lll.eu