ΝΕΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ & ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για τη Δια βίου Μάθηση  (EUCIS-LLL) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων (EAEA) έχει αναλάβει πρωτοβουλία  για τη σύσταση μιας διακομματικής ομάδας με τη συμμετοχή και υποστήριξη των  Ευρωπαίων Βουλευτών για την επίτευξη μιας ολοκληρωμένης και συνεκτικής στρατηγικής για τη Δια Βίου Μάθηση, που θα δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τομείς να δράσουν συνεργατικά και όχι μεμονωμένα . Λαμβάνοντας υπόψιν ότι η συμμετοχή των ενηλίκων στα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης  παρουσιάζει στασιμότητα τα τελευταία χρόνια και ότι 20% των ΕΕ εργαζόμενων έχει χαμηλές δεξιότητες  (γραφής, ανάγνωσης και αριθμητικής) , ενώ περίπου 80 εκατομμύρια ΕΕ πολιτών χρειάζεται να αναβαθμίσουν τις δεξιότητες και τα προσόντα τους για να βελτιώσουν την απασχολησιμότητα τους, γίνεται φανερό ότι απαιτούνται νέοι μηχανισμοί, που να συνδέσουν  αποτελεσματικά τις πολιτικές με τους ενδιαφερόμενους σε όλους τους τομείς (Υγεία, Εργασία, Κοινωνικές Υποθέσεις, Πολιτισμός, Νεολαία κλπ) ώστε να αντιμετωπισθεί και το μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας.

ΠΗΓΗ:www.eucis-lll.eu