ΜΟΥΣΕΙΑ & ΣΥΝΟΡΑ

Το Δίκτυο  ASEMUS (  Asia-Europe Museum Network) διοργανώνει το 6ο συνέδριο του στη Βιέννη (24-27 Σεπτεμβρίου 2014)  με θέμα Exploring Borders, που  αναφέρεται στο ίδιο το έργο  που επιτελεί το μουσείο, το οποίο   πολύ συχνά έρχεται  αντιμέτωπο με «σύνορα»,  εθνικά , πολιτικά ή ηθικούς φραγμούς ή εμπόδια στη διεπιστημονική προσέγγιση. Τα Μουσεία συνεργάζονται σε διεθνή έργα, αλληλεπιδρούν μεταξύ των πολιτισμών και διαπραγματεύονται δεοντολογικά και ηθικά ζητήματα. Το μουσείο ως ένα διεθνές σημείο συνάντησης πρέπει να αποδέχεταιι και να σέβεται ορισμένα όρια, ενώ ταυτόχρονα να επιδεικνύει το θάρρος να πάει πέρα από τα ίδια τα σύνορά του. 

Πηγή: http://asemus.museum/event/6th-asemus-general-conference-austria