ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Δημοσιεύθηκε η τελική έκθεση σε σχέση με τη δυναμική του Πολιτσιμού για την ανάπτυξη των διεθνών σχέσεων της ΕΕ. Η έκθεση περιλαμβάνει τα αποτελέσματα έρευνας στις 26 χώρες, -γείτονες και συνδεδεμένες- καθώς και συστάσεις για την ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής στρατηγικής στον τομέα των διεθνών πολιτιστικών σχέσεων. Η έκθεση είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://cultureinexternalrelations.eu/main-outcomes/ μαζί με τη αναλυτική έκθεση ανά χώρα και τις προκλήσεις που υπάρχουν στον τομέα των πολιτιστικών σχέσων.

Το ίδιο θέμα θα απασχολήσει και την άτυπη συνάντηση των Υπουργών Πολιτισμού και Εξωτερικών που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 17 Ιουνίου (http://gr2014.eu/events/expert-meetings/informal-meeting-senior-officials-ministries-culture-and-foreign-affairs) κατά την οποία θα συζητηθούν τα εργαλεία για την επιτυχή ανάπτυξη του διαπολιτισμικού διαλόγου και καινοτόμων προγραμμάτων, τα ζητήματα που προκύπτουν  για την πολιτιστική συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας, καθώς και τα αποτελέσματα της προπαρασκευαστικής δράσης ‘Ο πολιτισμός στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ’.