ΓΕΦΥΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΑΣΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Γεφυρώνοντας το χάσμα ισότητας & επιταχύνοντας καινοτόμα, βιώσιμη ανάπτυξη- Ευρωπαϊκή Σύμβαση Καινοτομίας 2014

Το Δίκτυο EUWIIN (European Women Inventors & Innovators Network) και η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Γυναικών Επιστημόνων EPWS (European Platform of Women Scientists) διοργανώνουν στις Βρυξέλλες στις 11 Μαρτίου συνεδρίαση κατά την οποία θα παρουσιαστούν επιτυχημένες μελέτες περιπτώσεων (case studies), που επικεντρώνονται στην πρόοδο και τον αντίκτυπο  των εντυπωσιακότερων και σημαντικότερων κοινωνικών και προϊοντικών ερευνών της Ευρώπης.

Πηγή:

https://ec.europa.eu/research/events/eib/ic2014/item-display.cfm?id=12248