ΣΥΝΕΔΡΙΟ ERASMUS

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Συντονιστών Erasmus σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση Επαγγελματικού Προσανατολισμού INENTER Network διοργανώνει το 10ο Συνέδριο Erasmus, γνωστό ως ERACON Συνέδριο   καθώς και Έκθεση, στη Λευκωσία της Κύπρου,  μεταξύ 28 Απριλίου και 2 Μαΐου 2014. Η διοργάνωση περιλαμβάνειό διάφορα εργαστήρια και συνεδρίες, που καλύπτουν διάφορα θέματα. Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Αγγλική

Για περισσότερες πληροφορίες: www.eracon.info.