ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑ. ΕΥΡΩΠΗΣ (SEEMOUS 2014)

Η Μαθηματική Εταιρεία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (MASSEE) διοργανώνει τον 8ο Διαγωνισμό Μαθηματικών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης για Φοιτητές με Διεθνή Συμμετοχή (SEEMOUS 2014), η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο του 2014 (5-9), , στο Ιάσιο, της Ρουμανίας. 

Η ομάδα συμμετοχής μπορεί να αποτελείται από έως και 6 φοιτητές και 2 καθηγητές (επικεφαλής της ομάδας και ο αναπληρωτής αρχηγός της ομάδας). Σύμφωνα με τους SEEMOUS κανονισμούς, τα πανεπιστήμια θα μπορούν να στείλουν τις δικές τους ομάδες, αλλά οι φοιτητές θα πρέπει να σχηματίσουν εθνικές ομάδες για να εκπροσωπήσουν μια χώρα. Επιλέξιμοι φοιτητές είναι εκείνοι που δεν θα είναι πέραν ​​από το δεύτερο πανεπιστημιακό έτος των προπτυχιακών σπουδών μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 ή δεν έχουν θα ολοκληρώσει πάνω από 120 πιστωτικές μονάδες ECTS.

Όλα τα έξοδα για το ταξίδι, τη διαμονή και τα γεύματα θα πρέπει να καλύπτονται από τα συμμετέχοντα μέρη. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το κόστος συμμετοχής στη σελίδα REGISTRATION page καθώς και στην ιστοσελίδα MASSEE webpage