ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Horizon 2020 & Erasmus+

Στις 3 Δεκεμβρίου οι Yπουργοί της ΕΕ ενέκριναν τα προγράμματα Horizon 2020, για την έρευνα και την καινοτομία, και το Erasmus + για την εκπαίδευση , την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό. Το Erasmus + είναι ένα πρόγραμμα ομπρέλα, που καλύπτει την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό. Την περίοδο 2014-2020, θα διατεθούν περισσότερα από 14,7 δισεκατομμύρια ευρώ για το νέο πρόγραμμα που επωφελείται από τη σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης σε πραγματικούς όρους -πάνω από 40 % περισσότερο από ό, τι τα προγράμματα που αντικαθιστά. Στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020,  θα διατεθούν, για το πρόγραμμα Horizon 2020, 70,2 δισ. ευρώ για δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας, που αναμένεται να ενισχύσουν την ευρωπαϊκή επιστημονική και τεχνολογική βάση και εκτιμάται ότι θα ανοίξουν το δρόμο για την ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Οι επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα και η υποστήριξη σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες θα πρέπει να οδηγήσουν και σε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες .

ΠΗΓΗ: The Council of the European Union