ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στις 26 & 27 Νοεμβρίου 2013 διοργανώνονται στις Βρυξέλλες οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Ανάπτυξης, μια άτυπη πλατφόρμα, που στόχο έχει την ανταλλαγή απόψεων, καλών πρακτικών και προτάσεων για το μέλλον. Η φετεινή διοργάνωση θα επικεντρωθεί στην μετά το 2015 περίοδο και την ανάγκη να οικοδομηθεί συναίνεση  για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας φτώχειας και την αειφόρο ανάπτυξη. Οι κύριες ενότητες αφορούν στην κλιμάκωση των εργασιών προς τα βασικά πρότυπα διαβίωσης, την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη διασφάλιση της ισότητας και της δικαιοσύνης, την προώθηση των οδηγιών για την χωρίς αποκλεισμούς και αειφόρο άνάπτυξη και την ανάπτυξη μιας νέας εταιρικής σχέσης για την ανάπτυξη. Αναλυτικό πρόγραμμα και θεματικές στη διεύθυνση: http://eudevdays.eu/

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΕΑΕΑ) έχει προγραμματίσει ειδικό θεματικό εργαστήριο για τη σημασία της Διά βίου Μάθησης στην ανάπτυξη με βασικό σύνθημα “Δεν υπάρχει ανάπτυξη χωρίς Εκπαίδευση“.