ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Στις 13-14 Νοεμβρίου πραγματοποιείται στο Vilnius διεθνές συνέδριο με θέμα: Πολιτιστική Κληρονομιά και στρατηγική ΕΕ 2020: προς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Στόχος της συνάντησης είναι να επισημανθούν και να συζητηθούν θέματα πολυμορφίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της αλληλεπίδρασης που υπάρχει με άλλες πολιτικές  της ΕΕ, ώστε να αναδειχθούν δυνατότητες αξιοποίησής της ως ενός εν δυνάμει πόρου και για άλλους τομείς της πολιτικής.

Πηγή: http://eu-heritage2013.kpd.lt/