3Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΛΟ

Στις 13 – 15 Νοεμβρίου 2013 θα πραγματοποιηθεί   στην Washington DC η 3η Σύνοδος Κορυφής για τη μεγαλύτερη ένταξη της  διάστασης του φύλου στην έρευνα και την Επιστήμη, την Τεχνολογία, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά.   Η Σύνοδος αποσκοπεί στη διασύνδεση όλων των ενδιαφερομένων μερών   σε μια πρόσκληση για δράση για την επίτευξη θετικών αλλαγών σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση των δύο φύλων, τόσο σε επίπεδο εργατικού δυναμικού όσο και σε ηγετικές θέσεις.

Πληροφορίες : http://www.gender-summit.com/