Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΩΣ ΑΚΡΟΓΩΝΙΑΙΟΣ ΛΙΘΟΣ

O Πολιτισμός – ακρογωνιαίος λίθος της αποτελεσματικότητας της πολιτικής γειτονίας της ΕΕ, λένε οι ειδικοί.

Στις 17 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στο Vilnius  της Λιθουανίας άτυπη συνεδρίαση ανωτέρων υπαλλήλων των Υπουργείων Πολιτισμού και των ανωτέρων υπαλλήλων που είναι αρμόδιοι για πολιτιστικά θέματα στα Υπουργεία Εξωτερικών με τη συμμετοχή  ξένωνακαδημαϊκών και διαμορφωτών της κοινής γνώμης, καθώς και αξιωματούχων κρατών μελών της ΕΕ και των εκπροσώπων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Στόχος της συνάντησης ήταν η αναζήτηση τρόπων  για το συντονισμό των δραστηριοτήτων του πολιτιστικού τομέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να ενισχυθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη και ο διαπολιτισμικός διάλογος στις γειτονικές χώρες, καθώς και σε στρατηγικούς εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: Λιθουανική Προεδρία, Πρόσφατες ειδήσεις http://www.eu2013.lt

 

Κατά τη συνάντηση παρουσιάστηκαν, τα ενδιάμεσα αποτελέσματα της προπαρασκευαστικής δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ο Πολιτισμός στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ ” που καλύπτει 54 χώρες. Η επόμενη  άτυπη συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί το Μάρτιο του 2014 στην Αθήνα, ενώ τα τελικά αποτελέσματα της προπαρασκευαστικής δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα παρουσιαστούν τον Απρίλιο του 2014 στις Βρυξέλλες.