ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΧΑΡΤΙΑ

Τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου αναμένεται να συζητηθεί  στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το σχέδιο της Έκθεσης για τις γυναίκες Μετανάστριες στην ΕΕ που δεν διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα.   Το σχέδιο επισημαίνει όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής στους οποίους  οι μετανάστριες χωρίς χαρτιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε παραβιάσεις των θεμελιωδών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, καθώς και στην εκμετάλλευση και τις διακρίσεις. Αξιολογεί τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν όσον αφορά στην πρόσβαση σε στέγαση, στις υπηρεσίες   περίθαλψης,  στην εκπαίδευση και σε δίκαιες συνθήκες εργασίας και στη δικαιοσύνη. Επιπλέον, το σχέδιο έκθεσης προβλέπει μια σειρά από προτάσεις για το πώς τα θεμελιώδη δικαιώματα των μεταναστριών χωρίς χαρτιά μπορούν να προστατεύονται και να διασφαλίζονται σε επίπεδο ΕΕ και σε επίπεδο κρατών μελών.

Πηγή: http://www.europarl.europa.eu