ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

 

Το τελευταίο τεύχος του  περιοδικού  LLinE journal (Δια Βίου Μάθηση στην Ευρώπη) σε συνεργασία με το δίκτυο  InfoNet  για την εκπαίδευση ενηλίκων  αφιέρωσε το τελευταίο τεύχος του  στην κινητικότητα και τη μετανάστευση εστιάζοντας σε τρείς κατηγορίες μεταναστών: σε αυτούς  που εργάζονται εθελοντικά σε μια άλλη χώρα, στους προσωρινά εργαζόμενους  αλλοδαπούς   και στους  πρόσφυγες. Η μάθηση αναδεικνύεται  ως πρώτιστης σημασίας  για τους μετανάστες – και ως ένα  ισχυρό προσόν. Αυτή είναι και η πρόκληση του μέλλοντος για τους εκπαιδευτές ενηλίκων και αυτό  προσπαθεί το  LLinE journal να παρουσιάσει μαζί με τις προοπτικές που διαγράφονται.