ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ EUROMATH 2014

Το 5ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο EUROMATH 2014,  έχει προγραμματιστεί να διοργανωθεί στη Κύπρο τον Απρίλιο του 2014  (24-28)  Απευθύνεται σε ηλικίες από 9-18 ετών . Χρηματοδότηση παρέχεται από το ΕΕ Πρόγραμμα  LLP, Comenius Εκπαίδευση & Κατάρτιση

Προθεσμία για υποβολή αίτησης για χρηματοδότηση  είναι η 17η Σεπτεμβρίου 2013.
Πληροφορίες και λεπτομέρειες στις διευθύνσεις:  www.le-math.eu & www.euromath.org.