ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 

Το Ευρωπαϊκό Έργο  Le-MATH προκηρύσσει διαγωνισμό για συγγραφή θεατρικής παράστασης. Το έργο θα παρουσιαστεί από μαθητές ηλικίας 9-18 και το κύριο θέμα θα είναι τα μαθηματικά (θεωρία, εφαρμογές, ιστορία των μαθηματικών, κλπ). Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός σε όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και σε συγγραφείς θεατρικών έργων, καθηγητές και εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων ή ειδικούς, οι οποίοι μπορούν να συμμετέχουν μεμονωμένα ή σε ομάδες, εκπροσωπώντας τους ίδιους  ή τον φορέα τους.

Πληροφορίες στη διεύθυνση: www.le-math.eu