ΠΑΛΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΣΕ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΖΙΚΟ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Η Ελλάδα επιχειρώντας να εναρμονισθεί  με τις θέσεις της ΕΕ σε ό,τι αφορά στις νέες τάσεις για την ανάπτυξη και την οικονομία,  που αφορούν και στον πολιτιστικό τομέα (ενίσχυση ανταγωνιστικότητας, εξωστρέφεια, δημιουργική οικονομία), στρέφεται για μια ακόμη φορά στον σχεδιασμό  υπηρεσιών, που ως κύριο χαρακτηριστικό θα έχουν την ποιότητα, που θα συνδέουν ουσιαστικά και αποτελεσματικά τον Πολιτισμό με τον Τουρισμό, ώστε να αναζητηθούν νέες πηγές ανάπτυξης (πράσινη & νέα οικονομία), που θα αποτελούν πηγή σταθερότητας και δεν θα στηρίζονται στη σύνδεση του τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς με τον μαζικό τουρισμό, σύνδεση που θεωρείται ότι δεν απέφερε τα αναμενόμενα έως σήμερα αποτελέσματα. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, που καταρτίζεται και θα είναι προσβάσιμος στο κοινό σε ένα μήνα περίπου, κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, η έμφαση θα δοθεί στον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό και στις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, αφού αυτές, όπως εκτιμάται και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, θα συμβάλλουν με τη σειρά τους σε νέες θέσεις απασχόλησης και ανάκαμψη της οικονομίας.

 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ