ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Επιστημονική Αριστεία και Ελληνίδες Συντονίστριες στο ερευνητικό δυναμικό

Με βάση την πρόσφατη έκδοση  του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης , “Επιστημονική Αριστεία στις Περιφέρειες Σύγκλισης της ΕΕ, 2007 – 2012: η περίπτωση της Ελλάδας“, και αφορά στη συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος “Ερευνητικό Δυναμικό (REGPOT)” (Ειδικό Πρόγραμμα “Ικανότητες”, 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ), οι  ελληνικοί οργανισμοί απορρόφησαν  περισσότερα από 56 εκατ. Ευρώ για την ανάπτυξη του ερευνητικού δυναμικού τους.

Όπως προκύπτει από τη δημοσιευμένη μελέτη το 50% της κοινοτικής χρηματοδότησης (28 εκατ. ευρώ) αφορά στον τομέα της Υγείας, το 48,5% στον τομέα των Φυσικών Επιστημών (27,16 εκατ. ευρώ) και το 1,5% στον τομέα των Κοινωνικο-οικονομικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (831 χιλ. ευρώ). Όσον αφορά στη γεωγραφική κατανομή της κοινοτικής χρηματοδότησης, το 46,08% απορροφήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής (26,21 εκατ. ευρώ), το 30,2% από την Κρήτη (16,91 εκατ. ευρώ), το 9,44% από την Κεντρική Μακεδονία (5,29 εκατ. ευρώ), το 7,6% από τη Δυτική Ελλάδα (4,29 εκατ. ευρώ), το 4,23% από την Ανατολική Μακεδονία-Θράκη (2,37 εκατ. ευρώ) και το 1,58% από την Ήπειρο (0,89 εκατ. ευρώ).

Αξίζει πάντως να επισημανθεί ότι από το σύνολο των χρηματοδοτηθέντων έργων  (34) μόνον 2 συντονίστηκαν από γυναίκες,  δηλαδή ποσοστό που φθάνει μόλις το 5%, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι γυναίκες επιστήμονες έχουν μακρύ δρόμο να διανύσουν ακόμη  στην ιεραρχική πυραμίδα.

Πηγή : www.ekt.gr/research