ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Η Ομάδα Επαφής της Κοινωνίας των Πολιτών Κορυφής (Civil Society Contact Group -CSCG) διοργανώνει στις Βρυξέλλες (24-25 Ιουνίου), ενόψει της Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής του Ιουνίου 2013,  Σύνοδο Κορυφής των Πολιτών με στόχο, όπως αναφέρεται στη σχετική ενημερωτική ανακοίνωση, να εξεταστεί η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι επιπτώσεις της στους ανθρώπους που ζουν εντός των συνόρων της, καθώς και στις παγκόσμιες εξελίξεις και τη δημοκρατία. Στη Σύνοδο αναμένεται να συμμετέχουν στοχαστές από όλη την ΕΕ, ακαδημαϊκοί, ερευνητές, αναλυτές, εκπρόσωποι των οκτώ μη κυβερνητικών οργανώσεων και δικτύων, που συγκροτούν την Ομάδα Επαφής, για να  ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με το τι σημαίνει η Ευρώπη για τους πολίτες και τους πληθυσμούς της, καθώς και το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια Ευρώπη που να διαδώσει τις αξίες της και την πραγματική πρόοδο των πληθυσμών, τη δημοκρατία, αλλά και τον ρόλο της στον κόσμο. Μεταξύ άλλων αναμένεται να εξεταστούν οι αυξανόμενες ανισότητες, η ξενοφοβία, ο λαϊκισμός, καθώς και οι επιπτώσεις και τα αποτελέσματα από τις πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη. Ο απώτερος στόχος είναι να προωθηθεί ο πραγματικός διάλογος με  τους πολίτες για τους πολίτες, και να δημιουργηθεί μια κοινή αίσθηση  για το μέλλον και σε ποιους αυτό ανήκει.

Πληροφορίες στη διεύθυνση: http://www.act4europe.org/code/en/actions.asp?id_events=160