ΚΑΣΤΡΑ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  • coverA’ Βραβείο ΕΟΤ- Ένωσης Δημοσιογράφων και Συγγραφέων Τουρισμού [1991]
  • Εκδόσεις ΑΔΑΜ, Αθήνα 1990 (πρώτη έκδοση)
  • ISBN 960-85048-5-6
  • ISBN-13 978-960-85048-5-1
  • www.adameditions.gr

.

To βιβλίο παρουσιάζει τα σημαντικότερα και καλύτερα διατηρημένα κάστρα της Πελοποννήσου. Δίνεται συνοπτικά το ιστορικό της ίδρυσής τους, γίνεται σύντομη περιγραφή τους και παρατίθενται αποσπάσματα από ταξιδιώτες και περιηγητές, που τα επισκέφθηκαν. Παράλληλα αναφέρονται και οι σημαντικότεροι θρύλοι, που συνδέθηκαν μαζί τους. Το κείμενο στηρίχθηκε σε επιλεγμένη βιβλιογραφία, σε επίσημα έγγραφα της εποχής και σε επιτόπια έρευνα, κυρίως για να δοθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα της σημερινής κατάστασής τους. Η παρουσίαση συμπληρώνεται από αντιπροσωπευτικά χαρακτικά, που αποδίδουν την εικόνα των κάστρων την εποχή που ξένοι ταξιδιώτες και περιηγητές τα επισκέφθηκαν και συνοδεύονται από ενδεικτικά κείμενά τους. Σχέδια, αναπαραστάσεις και πλούσιο φωτογραφικό υλικό πλαισιώνουν το κείμενο αποδίδοντας χαρακτηριστικές απόψεις των γοητευτικών αυτών μνημείων της ιστορίας μας.