Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΕΑΣ. ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

.

..

Πρόκειται για την έκδοση της διδακτορικής διατριβής, που εγκρίθηκε με βαθμό άριστα από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας-Τομέας Λαογραφίας.

Αντικείμενό της είναι η μελέτη της σύγχρονης θρησκευτικής συμπεριφοράς των κατοίκων της Κέας, του βορειότερου νησιού των δυτικών Κυκλάδων, που παρά τη μικρή απόσταση από την Αττική έμεινε μακριά από τους τουριστικούς δρόμους, γεγονός που επηρέασε τόσο την κοινωνική συγκρότηση όσο και την οικονομική ανάπτυξή του. Τα κεφάλαια του βιβλίου και οι λεπτομέρειές τους εξετάζουν μεθοδικά την παραδοσιακή λατρεία και τις σύγχρονες εξελίξεις της (συντήρηση, μεταλλαγή, αναβίωση) με στόχο να παρουσιαστεί η λειτουργικότητα της παράδοσης, η συνοχή εθίμων και ανθρώπων και ο τρόπος διαμόρφωσης της πολιτιστικής ταυτότητας. Παρότι καταγράφεται ότι η μαρτυρημένη πλούσια εθιμική θρησκευτική-λατρευτική συμπεριφορά των Κείων υπέστη μιαν αποψίλωση με την εξέλιξη των συνθηκών ζωής, εντούτοις ο ψυχολογικός πυρήνας της θρησκευτικότητας παρέμεινε, όπως και διατήρηση του τύπου, του τυπικού, στις διάφορες λατρευτικές εκδηλώσεις, σε συσχετισμό με τον κοσμικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα, φαινόμενα που ανιχνεύονται σε όλη την ελληνική θρησκευτική παράδοση συχνά μετατρέποντας τον τύπο σε ουσία. Στο σημείο αυτό –στην μετατροπή του τύπου σε μια νέα ουσία- εδράζεται το καινοτομικό στοιχείο της διατριβής καθώς επίσης και στο γεγονός ότι αποτελεί την μοναδική ειδική μελέτη για τη θρησκευτική ζωή των Κείων, ενώ έγινε αφορμή και για ανάλογες άλλες μελέτες για τα νησιά του Αιγαίου, στοιχείο που έλειπε από την ελληνική βιβλιογραφία.