2005 – ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ

  • Εισαγωγή & επιμέλεια έκδοσης
  • Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL (1ος κύκλος)
  • Αθήνα Μάρτιος 2005
  • http://www.equal-greece.gr/products.asp

.

.Περισσότερα (1) Περισσότερα (2)

Στόχο της έκδοσης αποτελεί η παρουσίαση των σημαντικότερων ζητημάτων  που αντιμετωπίστηκαν κατά την εφαρμογή του έργου «Νέες δυνατότητες απασχόλησης με υψηλότερη ποιότητα εργασιακής ζωής», τόσο σε εθνικό όσο και σε διακρατικό επίπεδο, και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν. To έργο υλοποίησε η Α.Σ. «Πρωτοβουλία για την ποιότητα της εργασιακής ζωής» (συνολικά 12 εταίροι) στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας  EQUAL Ι αναπτύσσοντας μία σειρά δράσεων με κοινό παρονομαστή την εφαρμογή ευέλικτων μορφών απασχόλησης, όπως η τηλεργασία, ως ελκυστική μορφή οργάνωσης της εργασίας για τις επιχειρήσεις και ταυτόχρονα ως μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική δυνατότητα για τους εργαζόμενους, που σε ορισμένες περιόδους της ζωής τους θα μπορούσαν να την αξιοποιήσουν για να αντιμετωπίσουν τις πιέσεις για κινητικότητα, που οφείλονται σε διαρθρωτικές αλλαγές ή προσωπικές επιλογές (αδυναμία συνδυασμού επαγγελματικών υποχρεώσεων με την κοινωνική ή οικογενειακή τους ζωή) αποκτώντας όλα τα απαραίτητα εφόδια (γνώσεις, δεξιότητες). Πεδίο εφαρμογής του έργου ήταν τα κέντρα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης (call centres), η ανάπτυξη των οποίων και η χρήση των υπηρεσιών τους διευρύνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα  για την παροχή σύγχρονων και απλοποιημένων υπηρεσιών προς τους πολίτες.